Beheer van het Boortmeerbeeks Broek

 

Natuurwaarden in de brede zin vormen een essentieel gemeenschapsgoed. Het behoud, beheer en ontwikkeling ervan voor de gemeenschap en voor toekomstige generaties is een ecologische noodzaak en een ethische plicht. Naast de inzet voor de algemene natuurkwaliteit geldt dit in het bijzonder voor de ecologisch belangrijke, educatieve interessante of zeldzame en kwetsbare natuurwaarden. Natuurpunt wil deze onder meer vrijwaren door natuurgebieden veilig te stellen, in beheer te nemen en verder te ontwikkelen en op te komen voor de ruimtelijke en milieucondities voor de duurzame instandhouding en optimale ontwikkeling van deze natuurwaarden.

Hakhoutbeheer

 

Het Boortmeerbeeks Broekbestaat voor een belangrijk deel uit hakhoutbossen met inlandse soorten (es, els eik, ...). In een cyclus van 5 jaar wordt telkens een perceel uitgedund en verjongd. Enkele grotere bomen kunnen oud worden. Hakhoutbos is een ideaal biotoop voor voorjaarsbloeiers, vlinders en zangvogels en verhoogt dus de biodiversiteit.

heart-1288420_1280.jpg
Duurzaam brandhout

 

Natuurpunt Boortmeerbeek beheert het hakhout in het Boortmeerbeeks broek. Hiermee brengen we een dynamiek van kleinschalige veranderingen in het bos; wat de biodiversiteit sterk ten goede komt. Zo is er na de kapping, in de zogenaamde naakte fase, het bloemrijk aspect. Zelfs een deel van de verdwenen planten van via de zaadbank terugkeren, als er maar voldoende licht wordt ingebracht.

 

Dit trekt ook soorten aan zoals boompieper, houtsnip, .... Ook vlinders, zweefvliegen en vleermuizen genieten van deze situatie. In de dichte fase is het dan weer interessant voor zangers zoals de nachtegaal.Ons hakhoutbeheer is zo opgebouwd dat we elk jaar een ander perceel hakken, in een cyclus van à 7 jaar.

 

Op deze manier creëren we een heel lichtopen bos. Zonder ingreep zullen de hakhoutstoven volledig uitgroeien en een lichtarm bos maken. Dit is trouwens de manier van bosbeheer die hier in het verleden jarenlang werd toegepast, niet voor de biodiversiteit maar wel voor de houtopbrengst. Natuur beheren kost echter geld. Om de kosten te dekken die komen kijken bij het beheren en aankopen van natuurgebied verkopen we het brandhout uit onze hakhoutbossen.

 

Priizen >>

Zin om mee te helpen?

 

Het beheer van onze natuurgebieden vraagt inzet. Professionele werkploegen van Natuurpunt doen het zware werk, boomvellers kappen de populieren. Met een vaste kern van een 10-tal vrijwilligers zetten we ons in voor meer en betere natuur.- Het is steeds een gezellige boel- Klussen naar ieders vermogen- Telkens op 1e en 3e zondagvoormiddag; van 8u30 tot 12u30. Afspraak aan 1e parking kerkhof op de Rijmenamse baan te Boortmeerbeek.