Beheer van Pikhakendonk

 

Natuurwaarden in de brede zin vormen een essentieel gemeenschapsgoed. Het behoud, beheer en ontwikkeling ervan voor de gemeenschap en voor toekomstige generaties is een ecologische noodzaak en een ethische plicht. Naast de inzet voor de algemene natuurkwaliteit geldt dit in het bijzonder voor de ecologisch belangrijke, educatieve interessante of zeldzame en kwetsbare natuurwaarden. Natuurpunt wil deze onder meer vrijwaren door natuurgebieden veilig te stellen, in beheer te nemen en verder te ontwikkelen en op te komen voor de ruimtelijke en milieucondities voor de duurzame instandhouding en optimale ontwikkeling van deze natuurwaarden.

Maaibeheer

 

De graslanden van Pikhakendonkworden beheerkundig gemaaid. Hierdoor verminderen we de hoeveelheid voedselstoffen in de bodem waardoor de dichtheid aan grassen afneemt, ten voordele van de grote pimpernelplanten.

Grote grazers

 

In de meeste gevallen werkt Natuurpunt samen met landbouwers onder de vorm van gebruiksovereenkomsten waarbij de landbouwer instaat voor begrazings- of maaibeheer onder voorwaarden die opgelegd zijn door Natuurpunt. Zo ontstaat een win-win situatie; het natuurgebied krijgt het gepaste beheer en de landbouwer heeft een stalplaats voor zijn koeien of krijgt de opbrengst van het hooi.

 

In voedselarme, natte natuurgebieden zijn de meeste landbouwers om economische redenen echter niet meer geïnteresseerd, en is onze eigen kudde van groot belang. Natuurpunt streeft naar grotere begrazingsblokken zodat de landbouwers opnieuw geïnteresseerd raken om ook op de schralere terreinen samen te werken.

Zin om mee te helpen?

 

Het beheer van onze natuurgebieden vraagt inzet. Professionele werkploegen van Natuurpunt doen het zware werk, boomvellers kappen de populieren. Met een vaste kern van een 10-tal vrijwilligers zetten we ons in voor meer en betere natuur.- Het is steeds een gezellige boel- Klussen naar ieders vermogen- Telkens op 1e en 3e zondagvoormiddag; van 8u30 tot 12u30. Afspraak aan 1e parking kerkhof op de Rijmenamse baan te Boortmeerbeek.