Bomen kappen?

 

Natuurpunt doet er alles aan om waar mogelijk bos uit te breiden, o.a. via stadsbossen. Daarom wordt een Bossenfonds opgericht. Ook streven we ernaar om binnen de natuurgebieden van Natuurpunt geen netto verlies aan beboste gronden te hebben. Dat betekent dat het kappen van bomen op de ene plaats gecompenseerd wordt door bosuitbreiding op een andere plaats.

 

Maar zou het niet veel eenvoudiger zijn om bos overal te behouden? In de eerste plaats is een bos niet hetzelfde als een verzameling bomen. De bomen die Natuurpunt kapt, zijn vaak geen bossen met een gevarieerde vegetatie, maar monotone aanplanten, eigenlijk ‘bomenakkers’.

 

Eén soort overheerst er, waardoor andere soorten weinig kansen krijgen. Dergelijke ‘bomenakkers’ worden vaak omgevormd tot een meer natuurlijk bos, met verschillende soorten en leeftijden.De natuur in Vlaanderen heeft ook één magisch wapen. Als je haar met rust laat, ontstaat er doorgaans spontaan een bos met veel verschillende soorten. Hoe ouder het bos, hoe meer verschillende soorten er zijn. Bomen planten is dus meestal niet eens nodig. Bij bosuitbreiding doet Natuurpunt vaak een beroep op dit magisch wapen: gewoon wachten tot er spontaan bomen groeien…

Beboste plaatsen zijn vaak schatkamers van de natuur. De bodem is er dikwijls nog relatief ongerept, waardoor er nog een zaadbank aanwezig is. Ook aan de bosranden en in wegbermen staan er vaak nog planten, die elders verdwenen zijn. Om deze planten alle kansen te geven, worden open plekken gecreëerd, waar ze kunnen uitbreiden. Zo ontstaat er een meer gevarieerd bos, waar heel veel zeldzame soorten een thuis vinden.