Je helpt mee de natuur te beschermen met een gift. Zo help je om kwetsbare natuurgebieden aan te kopen. De natuur heeft jouw steun hard nodig!

 

Gift via klassieke overschrijving

Stort jouw gift op rekening 

BE56 2930 2120 7588

Vermeld "Gift Natuurpunt, projectnummer 3903.
 

 

Belastingsvoordeel

Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest. Alle giften die Natuurpunt in één kalenderjaar van jou ontvangt, tellen we samen. Via de belastingen recupereer je 45 procent van jouw gift. Lees meer over de fiscale attesten van Natuurpunt