life-greenvalleys.jpg

Sinds 1 september 2018 behoort Pikhakendonk tot Life Green Valleys. Life Green Valleys is een Europees ondersteuningsproject om de natuur in de Groene Vallei tussen Mechelen, Leuven en Brussel te ondersteunen. Hierdoor kan Natuurpunt aanspraak maken op een deel van die middelen uit het projectfonds om tussen 2018 en 2025 ongeveer 200 ha natuur te herstellen, de gebieden en het Natura 2000 netwerk meer bekendheid te geven, mensen te betrekken bij het (natuur)beheer en te werken aan nuttige toepassingen voor beheerresten.