PLAN NATUUR

 

Naast het aankopen en beheren van natuurgebieden zet Natuurpunt Boortmeerbeek ook in op kleinschalige projecten ten voordele van natuur.Zo werden er nestkasten geplaatst voor kerkuil en steenuil en helpen we zwaluwen door het voorzien van kunstnesten. Ook voor de eikelmuis werden kasten voorzien, niet om hun jongen in groot te brengen weliswaar maar om in te overwinteren. Dit laat dan meteen ook een telling toe want momenteel is het nog een groot vraagteken wat betreft de aanwezigheid van deze gemaskerde pluimstaart.

​PLAN STEENUIL

In Boortmeerbeek en de regio errond is het bijna vanzelfsprekend dat er makkelijk steenuilen worden waargenomen. Deze kleine uilensoort heeft immers een voorliefde voor open landschap, gesierd met ruigtes en knotwilgen(rijen). De realiteit is echter anders. Dus worden er maatregelen genomen op die plaatsen waar de steenuil met wat hulp nog voldoende overlevingskansen heeft.

  • Het behoud van landschappen rijk aan oude knotwilgen, houtwallen en ruigtes is er een noodzaak. Deze landschapselementen hebben hun functie verloren, waardoor ze slecht onderhouden worden of zelfs helemaal verdwijnen.

  • Ook zijn kleine aanvullingen nodig; zoals het plaatsen van nestkasten, het aanbrengen van een kleine opening in een schuur, ...

  • Daarnaast zijn er gelukkig heel wat natuur(punt)gebieden met een zekere toekomst en een onderbouwd natuurbeheer. Het resultaat mag er wezen.

  • Er werden 6 prachtige steenuilkasten opgehangen in onze gemeente. Omdat de plaatselijke medewerkers van de ringgroep erbij betrokken werden, hangen de nestkasten op gepaste lokaties en worden de jongen geringd. In het kader van het ringonderzoek wordt bij het ringen ook de vleugellengte en het gewicht bepaald. Meten is weten. En hoe meer we weten, hoe meer op maat de beschermingsmaatregelen.

PLAN KERKUIL

Dankzij het plaatsen van nestkasten voor de kerkuil broedt deze soort weer in Boortmeerbeek. Met een beetje geluk zal je hem met schemering zien jagen boven de velden van Pikhakendonk of Boortmeerbeeks Broek.  

PLAN EIKELMUIS

Bij een beheerwerkdag voorjaar 2013 werd er mogelijk een eikelmuis gezien in Pikhakendonk. Dit vroeg om verder onderzoek en onze studiewerkgroep zette een project op om na te gaan of het meest aaibare knaagdier uit onze Vlaamse natuur ook in Boortmeerbeek zijn stekje heeft.

 

De kast op gejaagd

De beste manier om eikelmuizen te inventariseren is het hangen van eikelmuiskastjes. Dit zijn geen nestkasten maar winterslaapplaatsen voor de eikelmuis. Hiermee sla je twee vliegen in één klap. Je bezorgt ze een knusse winterslaapplaats èn je kan ze zo – tijdens hun winterslaap – ongestoord gaan tellen.

We bouwden 8 kastjes en het Regionaal Landschap Dijleland vzw stelde nog 6 extra kasten ter beschikking. We hingen ze in de doornstruwelen van Pikhakendonk, het ideale leefgebied voor eikelmuizen. Nu is het afwachten of er wel degelijk een eikelmuispopulatie zit èn of ze onze bouwsels weten te waarderen.

Een tuin met fruitbomen?

Heb jij hoogstamfruitbomen in de tuin of voldoende gevarieerd voedsel (vroeg/laat fruit, bessen, noten, insecten,...) en woon je langs of in de buurt van de spoorlijn Leuven-Mechelen? Dan bestaat de kans dat deze gemaskerde rakker ook in jouw tuin te vinden is! Dit is het beste excuus om je tuin niet piekfijn op te ruimen. Eikelmuizen houden immers van rommelige hoekjes en lekker fruit. Misschien wil je zelf ook zo’n eikemuiskast in je tuin hangen? Heb je een eikelmuisfamilie (gezien)? Laat het ons weten!