Project Steenuil

 

In Boortmeerbeek en de ruime regio is het bijna vanzelfsprekend dat er makkelijk steenuilen worden waargenomen. Deze kleine uilensoort heeft immers een voorliefde voor open landschap, gesierd met ruigtes en knotwilgen(rijen). Deze kleine boerenlandschappen waren vroeger alom aanwezig in het Vlaamse landschap doch de verstedelijking van het Vlaams landschap vraagt om maatregelen op die plekken waar de steenuil met wat hulp nog voldoende overlevingskansen heeft.

 

  • De bescherming van landschappen rijk aan oude knotwilgen, houtwallen, hoogstamboomgaarden en ruigtes is een noodzaak.  Maar ook een moestuin en een muizenrijke berm voldoen prima als biotoop.

 

  • Het plaatsen van een nestkast, het aanbrengen van een kleine opening in een schuur, ...

 

  • Heb je paarden, koeien, of ezels, zorg dan voor een veilige drinkbak, want steenuilen verdrinken er gemakkelijk in. Lees meer hier

 

  • Gebruik geen pesticiden of vergif tegen knaagdieren. De steenuil zorgt voor een natuurlijk evenwicht in het muizenbestand. Eten ze een vergiftigd dier dan sterven ze een pijnlijke dood

 

Gelukkig hebben nog heel wat natuur(punt)gebieden een zekere toekomst en een onderbouwd natuurbeheer. Het resultaat mag er wezen. In onze gemeente werden er zes prachtige steenuilkasten opgehangen. Omdat de plaatselijke medewerkers van de ringgroep erbij betrokken werden, hangen de nestkasten op gepaste lokaties en worden de jongen geringd. In het kader van het ringonderzoek wordt bij het ringen ook de vleugellengte en het gewicht bepaald. Meten is weten. En hoe meer we weten, hoe meer op maat de beschermingsmaatregelen.

 

Meer informatie over steenuilen is te vinden op de website www.steenuil.be en bij de steenuilenwerkgroep van Natuurpunt.