Natuurbeheer

De meeste natuurgebieden zijn, door een eeuwenlang ingrijpen van de mens, in feite halfnatuurlijke gebieden. Om de natuurwaarden te behouden en/of te verbeteren zijn beheermaatregelen en -werken noodzakelijk.

​

Heide of grasland aan zijn lot overgelaten groeit na verloop van tijd weer dicht tot bos. Dan zijn maaien, plaggen en/of begrazen aangewezen. Voormalige moerassen of broeken, aangeplant met populier, verruigen door verdroging en stikstofaanrijking. Door het kappen van de populieren, het herstellen van de waterhuishouding en regelmatig maaien kunnen ze weer evolueren tot biologisch waardevolle moerassen. Uitzonderlijk laten we de natuur gewoon haar gang gaan. Voor elk natuurgebied ontwikkelen we een beheervisie. Het beheerplan stipuleert per reservaat de gepaste maatregelen.

 

Beheer Boortmeerbeeks Broek
Beheer Pikhakendonk

 

Brandhout
Natuurbeheer levert brandhout op. We verkopen dit ecologisch gerooid brandhout ten voordele van meer en betere natuur in Boortmeerbeek. Interesse?

 

Zin om mee te doen?

​Zin om je handen lekker vuil te maken voor meer en betere natuur of wil je gewoon eens je zinnen verzetten in open lucht? Sluit dan aan bij het beheerteam.